Блог Lv

Lietoto konteineru klasifikācija

Atgriežoties pie jautājuma par mūsu pārdodamo konteineru stāvokli. Mums bieži jautā, kāpēc viens lietotais konteiners atšķiras no cita, kādi ir to “stāvokļi” – A, B, C klases? Reizēm uz šiem jautājumiem atbildēt ir diezgan sarežģīti, tāpēc šajā blogā mēģināsim izstāstīt visas nianses, kas saistītas ar konteineru stāvokli un klasifikāciju.

Iegādājoties konteineru, jūs saskarsieties ar visām iespējamajām abreviatūrām, vienkārši burtu virknēm: WWT, CW, IICL, CSC vai ACEP... tas padara procesu grūtu un sarežģītu, lai gan patiesībā viss ir diezgan vienkārši.

Sāksim ar galvenajiem saīsinājumiem, ar kuriem varat saskarties, strādājot ar lietotiem transporta vai noliktavu konteineriem: • IICL - Starptautisko konteineru nomātāju institūts - organizācija, kas apvieno lielākās pasaules konteineru un transporta šasiju līzinga kompānijas. IICL nosaka remonta standartus, saskaņā ar kuriem institūta biedriem, nododot konteineru līzingā, tiek veikts viss remonts. IICL – tas ir visstingrākais kritērijs lietotajiem konteineriem.

• CW - Cargo Worthy - kritērijs, saskaņā ar kuru lietotais konteiners tiek uzskatīts par piemērotu kravas pārvadāšanai atbilstoši TIR / UIC / CSC un atbilst visiem standartiem, kas izklāstīti sākotnējā specifikācijā. Ar CW Cargo cienīgu standartu parasti tiek domāts, ka konteineram ir derīga KDK/CSC plāksnīte. Šo kritēriju var apstiprināt neatkarīgs inspektors vai inspektors pēc transporta konteinera fiziskas apskates.

• WWT - Wind & Water Tight - kritērijs, saskaņā ar kuru konteineri ir burtiski vēja un ūdensnecaurlaidīgi. Konteiners ir pilnīgi hermētisks, nelaiž cauri gaismu caur durvīm un jumtu.
Konteiners nav drošs kravu pārvadāšanai, ja to nav apstiprinājis inspektors, apliecinot CSC atbilstības derīgumu. WWT parasti izmanto derīgu noliktavas konteineru kvalifikācijai. Ja WWT ir ar derīgu plāksnīti, KDK/CSC konteiners ir CW.

• CSC/KDK – 1972. gada decembrī pieņemtā drošu konteineru konvencija. Konvencijai ir divi mērķi: pirmais ir uzturēt augstu cilvēka dzīvības aizsardzības līmeni, pārvadājot un apstrādājot konteinerus, vispārpieņemto procedūru pieņemšanas ceļā; otrs - ir atvieglot konteineru starptautiskos pārvadājumus, izveidojot vienotas starptautiskās drošības prasības, kuras tiktu piemērotas visiem sauszemes transporta veidiem. Konvencija nosaka īpašnieka atbildību konteinera uzturēšanai drošā stāvoklī un periodisku apskati.

• ACEP – nepārtrauktas apstiprinātas kvalitātes pārbaudes programma, ko ievieš konteineru īpašnieki savu konteineru stāvokļa un tehniskās apkopes kontrolei. Konteinera ACEP kontroles laikā atkārtota CSC pārbaude nav nepieciešama.
Izejot no programmas, kuras ietvaros konteiners tika (sākotnēji) uzbūvēts un apkalpots (pārdošanas gadījumā), nozīmē, ka konteineri būs jāapskata CSC ietvaros, lai saņemtu atļauju sūtīšanai, un šai atļaujai būs laika ierobežojums.

• ISO - starptautiskā standartizācijas organizācija - starptautiskā organizācija, kas izvietota Ženēvā, kas strādā pie pasaules tehnisko standartu līdzsvarošanas; tai skaitā jūras konteineru būvniecības regulēšanas.

Jāatzīmē, ka uzņēmuma klasifikācijas sistēma par konteinera stāvokli ir paša uzņēmuma, nevis starptautisko konteineru iepirkuma standartu politika. Ja vairāki uzņēmumi klasificē savus konteinerus grupās - A, B, C – tas nenozīmēs, ka grupa abām kompānijām būs vienāda. Klasifikācijas un grupas attieksies drīzāk uz konteinera kosmētiskajiem raksturlielumiem nekā konstrukcijas kvalitāti. Zemāk, jūsu ērtībām esam izveidojuši tabulu ar visbiežāk sastopamajām klasifikācijām un vērtēšanas kritērijiem:


Mēs ieteiktu jums vienmēr, izvēloties konteineru, precīzi aprakstīt, kādiem nolūkiem jums tas nepieciešams, precizēt, kādus dokumentus jums sniedz piegādātājs, vai konteiners ir atmuitots un vai konteineram ir tehniskās pases un sertifikāti - tādā gadījumā konteiners kalpos ilgi, un jūs būsiet apmierināti ar pirkumu.